LV | EN

Birojs un tā sadarbības partneri sniedz juridisku palīdzību un konsultācijas šādās tiesību jomās:

 • Komerctiesības;​
 • Uzņēmumu dibināšana, pārdošana, iegāde, reorganizācija, likvidācija;
 • Maksātnespējas un bankrota tiesības, maksātnespējas process;
 • Tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • Nodokļu tiesības;
 • Finanšu tiesības;
 • Ģimenes tiesības;
 • Lietu tiesības, īpašumtiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, tai skaitā kopīpašuma izbeigšana, sadale;
 • Saistību tiesības;
 • Krimināltiesības;
 • Administratīvās tiesības, tai skaitā pārstāvība administratīvajā tiesvedībā strīdos par nodokļu uzrēķiniem;
 • u.c.

Tāpat birojs pārstāv klientu intereses visu instanču tiesās, kā arī šķīrējtiesās.