LV | EN

 

GUNDEGA KREICE
Zvērināta advokāte, maksātnespējas procesa administratore

Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē un kopš 2000. gada jūnija praktizē kā zvērināta advokāte. Gundega sniedz konsultācijas un risina jautājumus civillietās, jautājumos, kas saistīti ar ģimenes tiesiskajām attiecībām, lietu tiesībās, saistību tiesībās, mantojumu lietās, bankrota tiesībās, pārstāv klientus visās tiesu instancēs, kā arī citās iestādēs saskaņā ar klienta pilnvarojumu. Gundegai advokāta darbā gandarījumu sniedz pozitīvas emocijas un katra lieta, kura atrisināta veiksmīgi un ir bijis iespējams palīdzēt klientam atrisināt lietu.

ILZE BIRZNIECE
SIA Konsultācijas un audits
Sertificēta nodokļu konsultante, juriste

Ilze ir beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti un ieguvusi ekonomikas zinātņu maģistra grādu, kā arī ieguvusi jurista kvalifikāciju Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā. 2004.gadā Ilze ieguva sertificēta nodokļu konsultanta statusu un kopš 2008.gada ir Eiropas nodokļu konsultantu asociācijas (CEF) deputāte, kā arī kopš 2009.gada Ilze ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) biedrs. Vairāk kā 5 gadus Ilze ir strādājusi kā VID konsultāciju daļas galvenā nodokļu inspektore, tālāk pielietojot savas plašās zināšanas jurisprudencē, grāmatvedībā un nodokļu tiesībās, sniedzot klientiem ārpakalpojumus grāmatvedībā, pārstāvot klientu intereses VID un citās valsts institūcijās. Ilzei ir liela pieredze nodokļu normatīvo aktu izskaidrošanā, piemērošanā, nodokļu plānošanā un optimizācijā. Kopš 2012. gada Ilze ir arī LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle. Ilze dalās savā pieredzē un zināšanās arī kā lektore gan Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesu administratoru asociācijas organizētajos semināros, gan arī valsts aģentūrā „Maksātnespējas kontroles dienests”, kā arī pašu organizētajos semināros par nodokļu un grāmatvedības tēmām.

HARALDS KĀLIS
Zvērināts advokāts

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē apguvis tiesību zinātnes, iegūstot jurista kvalifikāciju. No 2007. gada Haralds praktizē kā zvērināts advokāts, pirms tam no 2004. gada līdz 2007. gadam bija zvērināta advokāta Aivara Vīnkalna palīgs. No 2013. gada līdz 2017. gadam Haralds Kālis praktizēja kā sertificēts maksātnespējas procesu administrators.
Haralds sniedz konsultācijas, aizstāv klientus un pārstāv viņu intereses krimināllietās pirmstiesas izmeklēšanā, prokuratūrā un visās tiesu instancēs, konsultē, pārstāv klientus un sniedz juridisko palīdzību administratīvajās lietās valsts un pašvaldību iestādēs, un visās tiesu instancēs, kā arī konsultē un pārstāv klientus civillietās visās tiesu instancēs, galvenokārt ar parādu piedziņu, kā arī fizisko un juridisko personu maksātnespēju saistītajos jautājumos.

LIENE KREICE
Maksātnespējas procesa administratore

Liene 2013. gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs. No 2018. gada 2. maija praktizē kā maksātnespējas procesu administratore. Lieni darbā aizrauj radoša pieeja juridiskiem jautājumiem, rodot nestandarta risinājumus sarežģītām un ne tik sarežģītām lietām un gūstot gandarījumu no labi padarīta darba.

KATRĪNA KĀLE
SIA Administrācijas grupa
Biroja administratore

Katrīna Kāle mūsu kolektīvam pievienojusies 2014. gadā. 2012. gadā ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē, studiju laikā praktizējusies Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, bet 2013. gadā atgriezusies savā dzimtajā pusē – Liepājā. Veic biroja administratores pienākumus un turpina uzkrāt pieredzi jurisprudencē.