LV | EN

AINARS KREICS
Zvērināts advokāts

Dzimis liepājnieks, no 1982. gada līdz 1989. gadam studējis Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē tiesību zinātnes, iegūstot jurista kvalifikāciju, vēlāk papildinot zināšanas Latvijas Universitātes Starptautiski attiecību institūtā, apgūstot starptautiskās ekonomiskās un tiesiskās attiecības.
Ainars advokāta zvērestu deva 1993. gada 21. maijā un no šī brīža arī aktīvi praktizē kā zvērināts advokāts, pilnveidojot savu pieredzi 20 gadu garumā. No 2007. gada līdz 2010. gadam Ainars bija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis.
1996. gadā Ainars Kreics ieguva maksātnespējas procesu administratora sertifikātu un no 2010. gada līdz 2016. gadam bija Latvijas Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācijas padomes loceklis. Ainars no 1996. gada līdz 2016. gadam ir administrējis vairākus sabiedrībā zināmus maksātnespējīgus uzņēmumus un tiesiskās aizsardzības procesus, tajā skaitā AS „Kurzemes piens”, SIA „Ventspils koks”, VU „Ventspils auto”, VU „Slokas celulozes un papīra fabrika”, VU „Ellar”, AS „Serviss RC”, AS „RAF-AVIA”, SIA „Ominasis Latvia”.

NORMUNDS VAITEIKS
Zvērināta advokāta palīgs

Normunds 2009.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs. No 2007.gada līdz 2009.gadam strādājis AS “SEB banka”, bet pēc studiju beigšanas atgriezies Liepājā un strādājis Liepājas pilsētas pašvaldībā, kur veicis jurista pienākumus un piedalījies vai vadījis atsevišķas Liepājas pilsētas pašvaldības izveidotas komisijas. No 2017. gada praktizē kā zvērināta advokāta palīgs.  Normunds ir specializējies administratīvajās tiesībās, saistību tiesībās un komerctiesībās. Viņš mēdz sacīt, ka juridiskā profesija ir kaut kas starp mākslu un matemātiku, jo, lai veiksmīgi atrisinātu lietu, vispirms ir nepieciešams atraisīt radošumu, bet tikai pēc tam to ierobežot ar likuma rāmjiem.

 

ELGA UZARE
Jurists

Maksātnespējas procesu administrators

Zvērinātu advokātu biroja „Kreics un Partneri” biroja administratore no 2003. gada, no 2006. gada jurista palīgs un no 2017. gada jurists. Elga ir ieguvusi bakalaura grādu sociālajās zinātnēs, maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Specializējusies maksātnespējas procesa tiesībās. Elgai vienmēr prieku sagādā iespēja apgūt kaut ko jaunu un iegūtās zināšanas pielietot ikdienas darbā.